Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tarihçe

Güncelleme Tarihi: 12/10/2018

Trabzon vilayeti, konumu ve liman kenti olması nedeniyle ile Cumhuriyet döneminde merkezî idare aracılığıyla yürütülen sağlık hizmetlerinde “pilot bölge” özelliği göstermekteydi. Trabzon’da kurulan sağlık kuruluşları sadece şehre değil aynı zamanda çevre illerin halkına da hizmetle yükümlü kılınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında külliyelerden hastanelere dönüştürülen kurumlar, Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonu ve denetiminde büyük kuruluşlar haline gelmiştir.

Cumhuriyet'in kurulmasından önce sağlık hizmeti Trabzon Belediyesi tarafından sunulmaktaydı. Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü valilik bünyesinde “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü” olarak hizmete başlamıştır.

Trabzon Sağlık Müdürlüğü; 1980 yılı öncesinde Tabakhane’deki 01 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi (Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Baştabipliği) binasında, 1988-2014 yılları arasında ise şu anki valilik binasında hizmet vermiştir. Ağustos 2014 yılından bu yana, Gülbaharhatun Mahallesi, Ahmet Can Bali Sokakta bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Binada; İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da dahil olmak üzere toplam 210 personel görev yapmaktadır.

Ana binanın bulunduğu yerleşkede 112 Çağrı Merkezi'nin (Komuta Kontrol Merkezi) konuşlandırılması planlanmaktadır.

Temmuz 2017 tarihi itibariyle ilimizde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 2 adet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 7 adet Devlet Hastanesi, 5 adet İlçe Hastanesi ve 3 adet özel hastane bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 18 adet Toplum Sağlığı Merkezi ve 233 Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Çağrı Merkezi (Komuta Kontrol Merkezi), Hava Ambulansı İstasyonu, Motosiklet Ambulans İstasyonu ve 35 adet Acil Sağlık Hizmetleri (Ambulans Hizmetleri) İstasyonu bulunmaktadır.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünün temel amacı, Sağlık Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak, ilimizde, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında ve etkili çözümler sunmak, ulaşılabilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin organizasyonunu yapmaktır.

İnsana ve çevreye saygılı, çağdaş bir yönetim anlayışı ve çalışma ortamında, yasal şartlar çerçevesinde kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunulmasına önderlik ederek, bireysel ve toplumsal memnuniyetin arttırılması tüm Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının temel hedefidir.


 

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPMIŞ SAĞLIK MÜDÜRLERİ

Dr.Cevdet ŞAKİR
1930-1931

Dr.Fuat ŞAHİNLER
1932-1932

Dr.Mahir ÖZBİLGİN
1937-1938

Dr.Şahap AKIN
1938-1941

Dr.Şükrü GÖKEN
1941-1944

Dr.Cemil SONCAN
1944-1949

Dr.Kazım ÖMÜR
1950-1951

Dr.Muharrem BİLGİNER
1951-1953

Dr.Muharrem KARLIDAĞ
1953-1958

Dr.Emin KANSU
1958-1962

Dr.Edip SOMUNOĞLU
1962-1963

Dr.Mustafa SİNİROĞLU
1964-1966

Dr.Sebahattin ÖZORHAN
1967-1969

Dr.İsmail Hakkı DERVİŞ
1969-1972

Dr.Süleyman Kani ÇUBUKÇU
1972-1979

Dr.İsmet PİŞKİN
1980-1982

Dr.Erhan SEVYURT
1982-1982

Dr.Cumhur TOKER
1982-1983

Dr.Mehmet USTA
1984-1987

Dr.Teoman İSMAİLOĞLU
1987-1988

Dr.Osman YILDIZLAR
1988-1989

Dr.Abdullah URALOĞLU
1989-1992

Dr.Mehmet USTA
1992-1993

Dr.Hakkı ÖZÇELİK
1994-1995

Dr.Mehmet TOPSAKAL
1995-1997

Dr.Abdullah URALOĞLU
1997-1999

Dr.Fatih NİYAZOĞLU
1999-2005

Dr.Şafak SÜNBÜL
2005-2008

Dr.Mustafa HAKYEMEZ
2008-2009

Dr.Halit ÇINARKA
2009-2010

     

Dr.Kemal SÜLEYMAN 2010-2017

Dr.MustafaYILMAZ  

2017-2018