Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 13/11/2018


                                                                                 İçeriğe Ulaşmak İçin Görsellere Tıklayınız.

              7959,espng.png1-DOKÜMAN YÖNETİM REHBERİ

2-GÖSTERGE YÖNETİM REHBERİ

3-GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ

4-İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ

5-KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ

6-MEMNUNİYET ANKETİ UYGULAMA REHBERİ

7-Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair YönetmelikİL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

İl Kalite Koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimdir.

1. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,

2. İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve desteklemek,

3. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

4. Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,

5. Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

6. İldeki tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek,

7. Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,

8. İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek doğruluğunu sağlamak ve İSMPDS’ ye kaydetmek.

9. Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmektir.

İletişim için:
İl Kalite Koordinatörü 
Emine KARATAŞ ÇELİK
Tel:0 462 410 61 10 -3574